Christine Falkenlands - Min skugga -

Jag läser mycket. Men oftast blir det metodik genom den kurs där jag studerar det skrivande språket. Men förra veckan fick jag en lucka och slukande Christine Falkenlands Min skugga under en dag eller två. Jag kände mig omedelbart besläktad med dessa ord. Jag fick en uppenbarelse. Språket är som mitt. Jag vill inte på något sätt trivialisera författarens prestation, mena att jag skulle ha kunnat göra det lika bra. Det är inte det jag menar. Hon är mästerlig. Det jag så omständigt försöker få fram, är att jag har ett annorlunda sätt att skriva mina berättelser. Åtminstone vad jag upptäckt genom flertalet skrivkurser. Jag visste nog inte om jag var inne på rätt spår, eller inte. Att läsa Min skugga gav mig självförtroende. Jag kände mig speglad. Kan hon, kan jag. 
 
Detta var den första boken av Christine Falkenlands långa lista av böcker som jag lånat hem. Det kommer bli flera.

Kommentera här: