Läser. Skriver

jag läser och skriver
tycker och tänker
tar in och grubblar
läser mer
skriver om
skriver igen
 
Det är väl lite så vardagen ser ut just nu med dubbla kurser i skapande skrivande. Ändå känner jag en viss frustration, tempot är för långsamt. Jag vill ännu mer. 

Kommentera här: